KLAMPTECH s.r.o.
Košikárska 1928/22
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 45 391 882
DIČ: 2022965219
IČDPH: SK2022965219

ČBU: SK66 0900 000 000 027 564 7110
Zapísaný: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22592/R

tel. číslo: 0904 993 989
email: michal.madzo@gmail.com